AKTİVLƏR

Baku Oil Services kimi dəyərli varlıqlarımız, əməliyyat əlverişliliyimizi və uzunmüddətli inkişafımızın əsasını təşkil edən möhkəm varlıq portfelimizlə gurur duyuruq.

Bu, həm material, həm də immaterial varlıqlar, keyfiyyətli məhsul/xidmətlərin təqdim edilməsinə və maliyyəli sabitliyin qorunmasına olan əzmlimizin bir təzahürüdür.


Material Varlıqlar:

1. İnfrastruktur: Müasir təchizat və texnikanın təmin etdiyi şərait vəziyyətində bizə sənayə standartlarına cavab verə bilməmizi və müştəri gözləntilərini üstün tutmağımıza imkan verir. Bu investisiyalar, ən yüksək keyfiyyətli xidmətlərin təqdim edilməsinə olan bağlılığımızı təmin edir.

2. Reallıq: Strateji yerləşdirilmiş əmlak obyektlərimiz əsas əməliyyat mərkəzləri kimi xidmət edir. Bu yerləşmələr, distribusiya, giriş və loqistik effektivliyinin optimal edilməsi üçün diqqətli seçilir.

3. Nəqliyyat: Müasir və effektiv nəqliyyat vasitələri, maşın və təchizatın vaxtında və təhlükəsiz şəkildə təchizatın aparılmasını təmin edir. Biz, bu nəqliyyatın qorunmasına investisiya qoyuruq və etibarlılığa olan bağlılığımızı qoruyuruq.


İmmaterial Varlıqlar:

1. İntellektual Maliyyə: Patentlər, ticarət markaları və müəllif hüquqlar da daxil olmaqla, müstəqil sənaye həllərimizi qorumağa kömək edir. Bu, müştərilərimizə unikal təkliflər təklif etmək və texnologiyaların əvvəlində qalmamıza imkan verir.

2. Brend Rufu: 25 illik həsrət və müştəri qənaətinin nəticəsidir. Bu immaterial varlıq, müştərilərimizin bizə olan etimadının təzahürüdür.

3. Bacarıqlı İşgücü: Təcrübəli və lisenziyalı mütəxəssislərimizin komandası dəyərli varlıqdır. Onların bacarığı, həsrəti və əzmləri uğurumuzun sürücü gücüdür.


Maliyyəvarlıqlar:

1. İnvestisiyalar: Biz, öz vəziyyətimizə uyğun olan imkanlara strateji investisiyalar etməklə, gəlir axlarımızın diversifikasiyasını və maliyyəli sabitliyimizi qoruyuruq.

2. Likvidlik: Güclü maliyyə pozisiyamız və müdri idarəetmə təmin edir ki, inkişaf imkanlarını ələ keçirmək və iqtisadi risklərə davamlı qoşulmağa nail olaq. Baku Oil Services də, varlıqlarımız sadəcə balans cədvəlindəki rəqəmlər deyil - onlar üçün mükəmməliyyət, təhlükəsizlik və müştəri qənaətinə olan bağlılığımızı təmsil edirlər. Bu varlıqlar bizə şirkətimiz və dəyərli müştərilərimiz üçün daha aydın bir gələcək qurmağa imkan verir.

Varlıqlarımız haqqında daha ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlamağınızı tövsiyə edirik. Bu resursların birgə uğurumuza necə kömək etdiyini sizinlə bölüşmək üçün çox maraqlıyıq.