Missiyamız,Düşüngələrimiz və Dəyərlərimiz

SƏHHƏT, TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏTRAFLI MÜDAFİƏ


Əməkdaşların və təbii ətrafın sağlamlığının qorunması

Əməkdaşların və təbii ətrafın sağlamlığının qorunması, Baku Oil Services idarəetməsi sağlamlığın, təhlükəsizliyin və ətraf mühitin qorunmasının əhəmiyyətini tanır və bundan başqa heç bir istisna etmir. Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətrafın qorunması əsas məsələlərdir və əməkdaşlarımızın sağlamlığının və sağlamlığının qorunmasına dair hər hansı tədbir bizim üçün ən əsas marağdır.

Baku Oil Services in Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Siyasəti və Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Müdafiə İdarəetmə Sistemi beynəlxalq Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf Standart ISO 14001 2015, ISO 9001: 2015, ISO 45001-2018 tələblərinə cavab vermək üçün hazırlanmış, inkişaf etdirilmiş və tətbiq olunmuşdur. Davamlı təhlükəsizlik təlim proqramları və özümsünmə təşviqat siyasəti, bütün əməkdaşların iştirakını təşvik edir.

Baku Oil Services , layihənin icrasında iştirak edən bütün şəxslər üçün ən kritik məsələnin təhlükəsiz və sağlam iş şəraiti olduğuna inanır. Layihənin başlanğıcından əvvəl, layihəyə xüsusi olaraq tərtib olunmuş Birbaşa və Təhlükəsizlik Planı hazırlanır, ki, bu da Müştəriyə məxsus olan saytın təhlükəsizlik qaydalarını əhatə edir və beynəlxalq sağlamlıq və təhlükəsizlik standart tələblərinə uyğundur.

Həmçinin, böyük yerli bilik və geniş təcrübə ilə birlikdə çox energetik gənclərdən ibarət həsrətli bir komanda, Baku Oil Services ni bölgədə müxtəlif biznes cəmiyyətinin tələblərinə effektiv şəkildə cavab verən və müştərilərimizin layihə terminləri daxilində dünya standartlarına uyğun performans və vaxtında icra etmələrinə kömək edən BİR DAYANACAQ HALINA GƏLMİŞDİR.

Şəffaf olmaq Bizim iş etmək üçün əsas prinsipimiz dərc etməkdir. Şəffaf və doğru bir mühitdə fəaliyyət göstərmək deməkdir ki, məsələlər tez-tez üzə çıxar və müştərilərimizin ən yaxşı maraqları üçün işləməyə görə inam göstərilir. Təminat verilməsi üçün əngəl kimi görünmür Biz təzələriyə söz verməklə müştərilərimizin üçün əhəmiyyətini tanıyırıq. Əməkdaşlarımız bizim biznesimizə bağlıdırlar və müştərilərimiz üçün dəyər yaratmağa çalışırlar.