İŞÇİ TƏMİNATI

İŞÇİ TƏMİNATI


Tik BOS layihələrinizin başa çatdırılması üçün ehtiyacınız olan mütəxəssisləri təmin edir.

Biz Bakı və xaricdən fərqli profilə sahib sertifikatlı və sınaqdan keçmiş əməkdaşları təmin etmək üzrə ixtisaslaşmışıq və yerli və xarici müştərilərimizə çatdırırıq.
Bizim təchizat müqavilələrimiz kütləvi təchizatdan əmək müqaviləsinə və əmək haqqı xidmətlərinə qədər müxtəlifdir, biz müvafiq sənədləri hazırlamadan, əmək müqaviləsi etməyimizdən əvvəl müəyyən olunmuş, sınaqdan keçmiş və tibbi olaraq sağlam əməkdaşları təyin edib, əmək haqqı və ödənişlərinin təminatını öz üzərimizə götürürük.
Bizim əməkdaş təchizatımız müştəri tələbinə əsasən dərhal əvəz etmə, sayda və sahələrdə dəyişiklik etmə təminatı ilə gəlir.