TƏLİM

TƏLİM


Tik Geniş təlim mərkəzimiz Bakı-Azərbaycan əsasında təyin edilib

Ərizə olunsa, kiçik və böyük bacarıqlara sahib olan müxtəlif sahələrdə cərrahi və nəzəri təlim kursları təşkil edilir. Bu kurslar daxilində plitkaların hazırlanması, ətək və oblyasion, xüsusi boyama, korroziya qorunması, qumlanma, səth təşviqi PFP (Passiv Yanğın Müdafiəsi) tətbiqi və iskemləmə kimi sahələrdə təlimlər verilir. Bizim mütəxəssisləri və müstəqil qonaqlama təlimçiləri tərəfindən təşkil edilmişdir və öz sahələrində lider ekspert olan təlimçilərin köməyi ilə müxtəlif bacarıq səviyyələri üçün müştərilərin tələblərinə uyğun intensiv təlim proqramları hazırlanaraq təşkil olunur.